23.marts 2018.
Et nyhedsmagasin for den ældre generation med idéer og tips til et godt liv.

Ældre skal tilbydes en dødssamtale hvert femte år

Læge Claus Hancke på sin klinik i Lyngby.

Læge Claus Hancke, er helt enig med Det etiske råd.

For mange ældre er det svært at tale om døden. Derfor skal alle over 65 år tilbydes en dødssamtale hvert femte år, mener næstformand i Det Etiske Råd.

Pensionisterne forbigås ved skatteaftale

Så landede regeringen og Dansk Folkeparti en skatteaftale for det kommende år. og igen snydes pensionisterne, mens alle andre får får mere, ikke mindst politikerne i stat og kommune.

Ældresagens direktør Bjarne Hastrup har regnet ud, at pensionisterne får 3 kr. mere om måneden efter den nye skatteaftale, og finder det et svigt af dimensioner af Dansk Folkeparti.

Det er et kæmpesvigt af de nuværende pensionister, som blot får en lang næse. Regeringen og Dansk Folkeparti har ikke alene svigtet dem, men ogsåkonfus gjort dem helt til grin

Pensionisterne er jo dem med de laveste indkomster i Danmark, og som i den grad fortjener at få lidt mere og ikke en narresut på 3 kr. om måneden, og forstår ikke hvordan Dansk Folkeparti kan medvirke til, at man frem til 2025 tager 8 millarder fra det råderum, som ellers skulle være brugt til at sikre en bedre velfærd.

Eksperter advarer: Gældskrisen kan komme tilbage

Nogle af de mest gældsramte lande i Europa som Frankrig, Italien og Spanien opererer stadig med store offentlige underskud. Det er begyndt at bekymre eksperterne igen, og det kan få indflydelse herhjemme.

Computer blev selvlært skakgeni på 4 timer: Nu skal den kurere Alzheimer

Skakcomputer skal behandle Alzheimer.r

Skakcomputer skal behandle Alzheimer.

»Den 6. december 2017 tog AlphaZero kontrol over skak-verden.« Så dramatisk var udmeldingen fra den britiske skakstormester, Simon Williams, ifølge telegraph.co.uk, da han skulle kommentere den nye skakcomputer, AlphaZero.

Nærdødsoplevelser: 4 ud af 10 er ved en form for bevidsthed, når de “dør”

Et nyt studie i nærdødsoplevelser antyder, at en del af bevidstheden fortsætter, efter hjertet er holdt på med at slå. 40 procent af patienterne, der blev genoplivet, beskrev en form for bevidsthed, mens de var ’døde’.

De fleste “døde” for tæller om en smuk oplyst tunnel de skal igennem til det hvide lys for enden.

Forskere antyder i det største studie af nærdødsoplevelser, at der er en form forbevidsthed, når hjertet er holdt op med at slå.

Et hvidt lys. Sådan er den gængse beskrivelse af, hvad man oplever, når døden indtræffer.

Dit spyt kan afsløre en begyndende demens

Et højt niveau af stresshormonet kortisol kan indikere hukommelsesproblemer hos ældre. Forskerne ved ikke hvorfor.

Ny forskning har afsløret, at et højt niveau af stresshormonet kortisol i spyttet kan indikere, at hippocampus – den hjerneregion, der associeres med hukommelsen – er ved at svinde ind, og at hjernens grå materie er reduceret.

Mange mennesker er rigtig bange for at udvikle demens senere i livet, og forskerne udforsker alle veje, der kan føre til en bedre forståelse af, hvordan og hvornår en demens udvikler sig.

Brug af høreapparater hjælper mod demens

Flere undersøgelser har påvist sammenhæng mellem ubehandlet høretab hos ældre og senere udvikling af demens.
Flere undersøgelser har påvist sammenhæng mellem ubehandlet høretab hos ældre og senere udvikling af demens.

 Ældre med ubehandlet høretab udvikler oftere og hurtigere demens end ældre med normalt hørelse, viser flere undersøgelser. Ved at bruge høreapparat nedsættes risikoen for demens til normalt niveau

Flere undersøgelser har i de senere år påvist en sammenhæng mellem ubehandlet høretab hos ældre og senere udvikling af demens.

Det er dog stadig usikkert, om nedsat hørelse skal betragtes som en faktor, der øger risikoen for demens, eller om demens og nedsat hørelse er to forskellige symptomer på den samme sygdomsproces i hjernen.

Demens hurtigere og oftere

I forbindelse med en befolkningsundersøgelse i den amerikanske stat Utah fulgte forskere i op til 13 år 4.463 hjemmeboende indbyggere, der var ældre end 65 år.

Deltagerne fik testet hørelsen ved forsøgets start. 16,3 procent af de ældre, der led af høretab, udviklede demens i de følgende år. Blandt deltagerne uden nedsat hørelse var det kun 12,1 procent, der udviklede demens.

Ligeledes udviklede deltagerne med nedsat hørelse demens hurtigere (10,3 år) end deltagerne med normal hørelse (11,9 år).

Forskerne bag undersøgelsen giver ingen sikker forklaring, men har tre forskellige sandsynlige bud på sammenhængen mellem høretab og demens. Og forklaringerne behøver ikke at udelukke hinanden.

For det første kan høretab kan være et tidligt biologisk tegn på, at Alzheimers sygdom er under udvikling.

For det andet kan høretab måske øge risikoen for demens, for eksempel ved at høretab slider på de kognitive ressourcer, idet mennesker med nedsat hørelse skal bruge flere mentale kræfter på at høre detaljer og følge med i samtaler.

For det tredje kan høretab forringe livskvaliteten og øge den sociale isolation, hvorved risikoen for udvikling af demens måske øges.

Større høretab og større risiko

En anden undersøgelse, fra Johns Hopkins University i Baltimore, kom ligeledes frem til, at der er en klar sammenhæng mellem høretab og udvikling af demens – men hvori består den?

Forskerne fulgte 639 personer gennem 12 år. Personer med let høretab havde tilsyneladende 89 procent øget risiko for at udvikle demens, og når graden af høretab var steget til moderat, sås risikoen for demens være tredoblet. Ved svært høretab så man, at risikoen for demens var femdoblet.

Når man bruger høreapparat, nedsætter man denne risiko for demens til niveauet for normalt hørende.

Undersøgelsen har de samme tre mulige forklaringer som Utah-undersøgelsen på sammenhængen mellem nedsat hørelse og senere udvikling af demens.

Man ved stadig ikke, om nedsat hørelse er en risikofaktor for demens, eller om demens og nedsat hørelse er to forskellige symptomer på den samme sygdomsproces i hjernen.
Man ved stadig ikke, om nedsat hørelse er en risikofaktor for demens, eller om demens og nedsat hørelse er to forskellige symptomer på den samme sygdomsproces i hjernen.

 Nedsat hørelse kan øge ensomhed

Begge undersøgelser påpeger forskellige faldgruber, hvor den tilsyneladende sammenhæng mellem nedsat hørelse og udvikling af demens kan lede os til forkerte diagnoser.

Eksempelvis indebærer sammenhængen måske en øget risiko for, at personer med nedsat hørelse fejlagtigt bliver diagnosticeret som demente.

Omvendt kan der være en øget risiko for, at ældre med demens fejlagtigt kun får diagnosen høretab.

Forskerne opfordrer på den baggrund til, at man er meget opmærksom, når ældre med høretab klager over hukommelsesbesvær og ikke bare forklarer det med, at den pågældende ældre jo lider af dårlig hørelse.

Kilder: videnscenterfordemens.dk, høreforeningen.dkDemens og nedsat hørelse blandt ældre
• 80 procent af Danmarks i alt 85.000 demens-patienter lider også af nedsat hørelse.
• I 2014 var godt 35.000 danskere på 65 år og opefter registreret med en demensdiagnose i Landspatientregisteret.
• I alt 800.000 danskere menes at lide af høretab i en eller anden grad.
• 80 procent (640.000) af alle med hørenedsættelse er ældre mennesker.
Kilder: videnscenterfordemens.dk, sundhed.dk

Ny forskning: ‘Lykkepiller’ virker ikke mod depression

SSRI-præparater, populært kaldet lykkepiller, har kraftige bivirkninger og virker sjældent på depression. Det viser stort dansk forskningsprojekt.

9b91df54525742ab82b461db63c6713b.jpg
Den første samlede undersøgelse af forskningen i lykkepiller, viser at de kun sjældent virker mod depression.

SSRI-præparater har ikke nogen målelig gavnlig effekt på depression. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt fra Copenhagen Trial Unit, der laver klinisk forskning på Rigshospitalet.