29.september 2016.
Et nyhedsmagasin for den ældre generation med idéer og tips til et godt liv.

Vandpiberygning er skadeligt

Det dufter godt og lyder ufarligt. Men vandpiberygning er både sundhedsskadeligt og vanedannende. Også bedsteforældre kan være med til at sprede budskabet blandt de unge.

vandpibe forgrund

Sådan lyder opfordringen fra ÆldreForums formand, Povl Riis, på baggrund af oplysninger i Sverige, hvor vandpiberygning er udbredt hos nogle aldersgrupper og senest har givet anledning til omtale i det svenske lægetidsskrift “Läkertidningen”.

Vandpiberygning øger risikoen for kræft og nedsat lungefunktion, og rygningen er mindst lige så skadelig som cigaretrygning. Derudover kan vandpiberygningen medføre kulilteforgiftning.

Populært blandt danske unge
I Danmark tyder undersøgelser på, at vandpiberygning især er udbredt blandt unge. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2008 viste således, at knap halvdelen af alle niendeklasses elever havde prøvet at ryge vandpibe.(1)

Også Kræftens Bekæmpelse har i flere undersøgelser set på børn og unges vandpibeforbrug.

I rapporten “Anbefalinger til forebyggelse af rygning blandt børn og unge”, som kom i starten af 2011 anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at der igangsættes en landsdækkende oplysningskampagne, der sætter fokus på vandpibens skadevirkninger og vanedannelse. Årsagen er ifølge rapporten, at forbruget blandt danske unge er steget markant de seneste 5-6 år. To ud af tre unge har således prøvet at ryge vandpibe.(2)

Som forklaring på udviklingen peger eksperter bl.a. på den gode – søde – smag, fællesskabet om rygningen og forældrenes accept, da de ofte tror, at det er ufarligt. Den omtalte smag skyldes tilsætningsstoffer med bl.a. frugtsmag.

COLOURBOX2754816.jpgMange misforståelser om vandpiberygning – også hos forældre og bedsteforældre
Både i Danmark og Sverige er det en udbredt misforståelse, at vandpiberygning er mindre skadeligt end cigaretrygning. Det hænger sammen med en anden misforståelse, nemlig at tobaksrøgen bliver renset for giftstoffer og andre skadelige partikler, når den passerer vandet i vandpiben.

Faktum er, at vandpiberygning giver de samme sundhedsskader som cigaretter, da vandpiberøg indeholder de samme stoffer som cigaretrøg, såsom tjære, kulilte, nikotin og irritanter. Og kun ganske små mængder bliver frasorteret, når røgen løber gennem vandet i vandpiben.

Undersøgelser viser endda, at blandingen af brændende kul og tobak – samt den lave forbrændingstemperatur – kan give op til 50 gange højere indhold af giftstoffer i røgen end vanlig cigaretrygning. (3)

Mange tror også fejlagtigt, at mængden af nikotin, som man udsættes for ved vandpiberygning, er mindre end ved cigaretrygning. Heller ikke dette er rigtigt, snarere tværtimod. Nogle undersøgelser peger på, at i visse tilfælde kan nikotin-indtaget kan være endnu større ved vandpibe.

Vandpiberygningens skadelige virkninger
Vandpiberygning kan medføre de samme helbredsskader som cigaretrygning, dvs. først og fremmest lungekræft, KOL og hjerte-kar-sygdomme.

Derudover er der blandt unge vandpiberygere en forhøjet risiko for at blive cigaretrygere, dels fordi de oplever øget trang og behov for nikotin og dels fordi de bliver trænet i at ryge og færdes i fællesskaber, hvor der ryges.(4)

Risiko for kulilteforgiftning
Vandpiberygning kan nok så alvorligt også medføre kulilteforgiftning dels pga. den ufuldstændige forbrænding af tobak og kul, og dels fordi der typisk inhaleres meget større mængder røg – og meget hurtigere – end ved almindelig cigaretrygning, fordi vandet afkøler røgen).(5)

Dette er bl.a. i beskrevet i Povl Riis´artikel og i det svenske lægetidsskrift for nylig. Heri beskrives to nylige, alvorlige tilfælde af kulilteforgiftning blandt to unge svenskere som følge af vandpiberygning.

Symptomerne på forgiftningen, der kan være vage eller snigende, er sløvhed, forvirring, hovedpine og/eller perifere lammelser. Hurtig diagnosticering og behandling er nødvendig.

I alvorlige ubehandlede tilfælde kan forgiftningen medføre varige hjerneskader og død.

Vandpiber fjernet fra butikker og kiosker

I 2002 begyndte en stor dansk tobaksproducent at producere og sælge vandpiber og -tobak, og kort tid efter kunne danskerne købe piber og tobak i mange butikskæder og kiosker.

I dag er antallet af salgssteder dog faldende, bl.a. som følge af en frivillig aftale mellem Kræftens Bekæmpelse og flere af landets største butikskæder om ikke længere at sælge vandpiber og tobak.

Forsker: Ensomhed i alderdommen er en diskussion med flere facetter

“Vi skal være mere opmærksomme på ensomheden i et samfund, hvor over en million mennesker i dag bor alene. Derfor er det vigtigt, at få skabt nogle lokaler i byerne, hvor ældre kan mødes og dyrke fællesskabet,” siger forsker Rikke Lund. 

 

Kroppen er i stand til selv at kunne fjerne en blodprop

A forty year old man doubled over with chest pain.

En blodprop kommer som lyn fra en klar himmel.

Naturen har indrettet kroppen med et genialt system til at håndtere blodpropper. Nu har danske forskere afluret systemet.

Blodpropper rammer 10.000 danskere om året. Men tallet kunne være meget højere, hvis ikke kroppen selv tog sig af blodpropper hele tiden. Danske forsker har afluret kroppens teknik.

Ny vaccine kan beskytte mod forskellige sygdomme

vaccination

Amerikanske forskere har designet en ny type vaccine, der kan tilpasses til at beskytte mod næsten alle tænkelige sygdomme.

Vaccinen, der bruger stumper af arvematerialet RNA fra forskellige virus, bakterier og parasitter, bliver lavet 100 procent syntetisk og kan derfor fremstilles øjeblikkeligt, når der er behov for det.

Når det sociale liv dør ud, mister livet sin mening

ensom

De demente beboere, Else blev ført sammen med på plejehjemmet, kunne ikke genkende hende fra dag til dag. Hun blev hurtigt ensom. Plejen af vore ældre fokuserer på fysisk vedligeholdelse, men evnen til at rejse sig og gå bliver meningsløs, hvis der ikke er et socialt fællesskab at gå hen til.

 

Ældredebatten er præget af diskussioner om madkvalitet, oplæg til yderligere rehabilitering og mere velfærdsteknologi i de ældres hjem. Dermed glemmer vi diskussionen om ældres sociale liv – der lider.

Da Else skal på plejehjem, håber hun, at hun vil møde nogle pæne ældre damer eller herrer. Else vil nemlig gerne konversere om kunst, litteratur og dagens begivenheder, ligesom hun gjorde med de pæne ældre damer, der boede på det plejehjem, hvor hun var på aflastning.

Fornyelse af kørekort koster de ældre 650 kr.

Er det rimeligt  at ældre skal betale 650 kroner for fornyelse af Deres kørekort.

Flere og flere danskere når en høj alder i dag, og den er stadig stigende.

Er det rimeligt at ældre skal betale 650 kroner for fornyelse af kørekortet.

Du er over 70 eller 80 år, og skal forny dit kørekort hvert andet år, eller én gang om året. Gennemsnitlig pris 650 kroner.

Min nabo kom ind til mig og sagde at nu havde han fået kørekortet fornyet, men det var sandelig en dyr fornøjelse. Lægen skal have 450 kroner, til pasfotoet må du ikke bruge et gammelt, du må ikke smile, du skal helst tage brillerne af, og du skal se alvorlig ud og fotoet som skal være helt nyt, koster 150 kroner og ekspeditionen i kommunens borgerservice koster 50 kroner – i alt 650 kroner.

Er det rimeligt at ældre, hvoraf de fleste er på almindelig folkepension, skal betale så meget for en fornyelse af kørekortet. Det mener Senior-Nyt absolut ikke – hvad mener du?

 

Danske forskere skal finde ud af, hvorfor nogle bliver ældre end andre

konfusHvorfor bliver nogle mennesker 90 år, selvom de ryger og drikker hele livet, mens andre lever sundt og falder om som 45-årige? Forsker fra Hvidovre Hospital har fået 1,5 millioner til at finde svaret. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Mand bevæger håndprotese med tankens kraft

håndprotese

Forskere fra Amerika har som de første fået en håndprotese til at vrikke med fingrene ved hjælp af tankens kraft. Der vil dog gå lang tid før protesen kan komme på markedet, vurderer forskerne.